header

Algemene voorwaarden Het Patronaat

Op al onze leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de KVK te ’s-Gravenhage tenzij anders vermeld hieronder.

Personen
Het definitieve programma en aantal gasten dient minimaal 1 maand voor de afgesproken datum bij ons bekend te zijn met in achtneming van het minimum afgesproken aantal. Op basis hiervan wordt het definitieve programma gemaakt en het totaal bedrag berekend.

Afmelding van gasten
In principe kunt u wijzigingen in het aantal gasten tot 14 dagen voor aanvang nog kosteloos aan ons doorgeven mits dit niet meer dan 10% afwijkt van het eerder doorgegeven aantal gasten. Indien uw gasten zich afmelden binnen een periode van 7 dagen voor aanvang is het helaas niet meer mogelijk gasten af te melden ofwel u ontvangt hiervoor geen restitutie. Dit geldt voor het complete programma.

Betaling
Het factuur bedrag dient uiterlijk 2 weken vooraf te worden voldaan o.v.v. factuur nummer en datum. Het is helaas niet mogelijk om de factuur achteraf te betalen dan wel contant te voldoen.

Activiteiten & Diners
Wij ontvangen graag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit de menukeuzes en of dieetwensen en/of allergieën wanneer u bij ons een diner of kookworkshop heeft besproken.

Wanneer u via ons een activiteit heeft besproken en u hiervoor materiaal aan dient te leveren dient dit tevens uiterlijk 14 dagen voor aanvang bij ons binnen te zijn. Indien dit niet gebeurd behouden wij ons het recht om de activiteit om te zetten naar een andere activiteit i.v.m. de haalbaarheid in de werkvoorbereiding.

Annulering van een activiteit
Indien de gehele activiteit binnen 1 maand voor aanvang wordt geannuleerd brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening en indien dit gebeurt binnen 14 dagen voor aanvang berekenen wij het volledige totaalbedrag. Wij raden aan een evenementen verzekering af te sluiten via u eigen verzekeringsmaatschappij.

Normen en waarden
Tijdens uw verblijf behoudt het Patronaat zich het recht voor het feest, event of andere gelegenheid te beëindigen indien één of meerdere deelnemers zich schuldig maakt of maken aan grof taalgebruik, belediging, diefstal, dronkenschap, vernieling etc. Het Patronaat behoud het recht om mensen te verwijderen indien zij zich hier niet aanhouden.

Eigen drank / etenswaren
Het is niet toegestaan op onze locatie eigen dranken en/of etenswaren mee te brengen of te nuttigen.

Aansprakelijkheid
Het Patronaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het event. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door het Patronaat. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaal bedrag van het desbetreffende event.

Evenementen en festivals
In Tilburg centrum en omgeving worden regelmatig evenementen en festivals gehouden.

Hiervan wordt Het Patronaat niet altijd tijdig op de hoogte gebracht, waardoor onvoorziene afzettingen en overlast het gevolg kunnen zijn.

Cadeaus en andere waardevolle materialen
In overleg is het mogelijk om voor of na uw bijeenkomst in Het Patronaat uw cadeaus of enige andere spullen te brengen of achter te laten. Dit moet in overleg met de locatiemanager

Wij houden ons echter niet verantwoordelijk voor achtergelaten eigendommen van onze gasten.

Strooien van rijst, confetti en dergelijke
Het strooien van rijst, confetti en dergelijke is binnen Het Patronaat en op het terras niet toegestaan. Dit geldt ook voor het afsteken van vuurwerk. Indien u dit verzuimt zijn wij genoodzaakt hiervoor opruim- en schoonmaakkosten in rekening te brengen à € 200,00.

Een leuk alternatief is het strooien van rozenblaadjes of bellen blazen, hetgeen wel alleen buiten gedaan mag worden.